Design a site like this with WordPress.com
Get started

Godina 2. / Broj 2./ 2019.


 ***

366

Izrezak.JPG

***

hrcak

Varaždinski učitelj : digitalni stručni časopis za odgoj i obrazovanje, Vol.2 No.2


***

pdf

cjeloviti sadržaj časopisa

Varaždinski učitelj-godina 2- broj 2- 2019

***


Godina 2. / Broj 2./ 2019.


 

 

KRITIČKO MIŠLJENJE KAO GLAVNI ZADATAK MEDIJSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 

Zoran Hercigonja, mag.edu.inf.

Medicinska škola Varaždin

Sažetak:

U svijetu krcatom gomilom informacija  i medijskih sadržaja, alternativnih činjenica i „lažnih vijesti“, procjena istinitosti zahtijeva posebnu vještinu koja se razvija u sustavu obrazovanja čovjeka. Nedostajuća usmjerenost odgojno-obrazovnog sustava osposobljavanju pojedinca za sposobnost procjenjivanja istinitosti serviranih informacija kako bi bio sposoban zaštititi se od negativnih utjecaja i iskorištavanja od strane neoimperijalističke  tržišne sile marketingom i marketinškim trikovima, postaje glavni problem u modernom svijetu. Medijsko dirigiranje i nametanje obrazaca potreba prema zakonu ponude i potražnje isključuje čovjeka iz konteksta  samo-određujućeg bića koje je u stanju jasno formirati i izraziti vlastite potrebe i vlastita određenja. Zagušljivost „medijske diktature“ mlade ljude pretvara u pasivne potrošače  bez  mogućnosti razvoja osobnog filtera za kritičko probavljanje sadržaja. Rad se bavi prikazivanjem realnog stanja na medijskoj pozornici i promišljanju važnosti kritičkog mišljenja u svijetu medijskog imeprijalizma.

Ključne riječi: medij, kritičko promišljanje, samo-određenje, emancipacija, analiza

pdfPuni tekst rada

 

 


 

MEĐUPREDMETNO POVEZIVANJE POVIJESTI I SPORTA

Natalija Mihelčić Gradišar, profesor povijesti i geografije

Osnovna škola Stopiče, Slovenija

Sažetak:

Multidisciplinarno (međupredmetno) povezivanje sve više prodire u škole kao učinkovit pristup poučavanja. Čak i još tako neobično povezivanje dvaju školskih predmeta postaje dobar primjer koji pokazuje da se u svakom školskom predmetu krije dio drugog školskog predmeta. Međupredmetno povezivanje povijesti i tjelesnog odgoja u sedmom razredu osnovne škole otvorilo je nove izazove i očekivanja za učenike kao i za profesore. Povijest i tjelesni odgoj imaju mnogo toga zajedničkog što je pokazalo međusobno povezivanje. Znanje i iskustvo kod ovakvog načina rada su zasigurno dobar znak za provedbu složenijih metoda nastavnog sata i programa koji motiviraju mnoge profesore, posebno učenike

Ključne riječi: olimpijske igre, antika, međupredmetno povezivanje, povijest, tjelesni odgoj

pdfPuni tekst rada

 

 


 

EPITAFI U SLAVONSKOM BRODU I OKOLICI

mr. sc. Vesna Nosić, prof. savjetnica

Gimnazija „Matija Mesić“, Slavonija 1 br. 8, HR-35000 Slavonski Brod

Sažetak:

Epitaf označava nadgrobni natpis i kratku lirsku pjesmu koja sažeto ocrtava čovjekov odnos prema prolaznosti života i ljudskoj sudbini. Najstariji hrvatski epitaf je Valunska ploča. Napisana je glagoljicom i latinicom, a potječe iz druge polovice 11. stoljeća. Nalazi se u trijemu ispred crkve sv. Marka iznad Valuna na otoku Cresu. Izradi ovoga rada pristupila sam s namjerom da proučim literaturu o epitafima i potaknem učenika Gimnazije „Matija Mesić“ da zapišu dio epitafa na groblju u Slavonskom Brodu i na seoskim grobljima u okolici, a zatim da napravimo školski projekt.Učenici su od 2010. do 2018. godine popisali 1400 epitafa: 517 na gradskom groblju i 883 na okolnim seoskim grobljima. U ovom radu predočeno je samo 200 primjera epitafa prepisanih s nadgrobnih spomenika. Prepisani epitafi pripadaju novijim hrvatskim epitafima koji se dijele na nominalne, aforističke i literarizirane epitafe.

Ključne riječi: epitaf, noviji hrvatski epitafi, nominalni epitafi, aforistički epitafi, literarizirani epitafi.

pdf Puni tekst rada

 

 


 

ŠKOLSKI PROJEKT „NAŠ PLANET“

Anica Globan Kovačić, učiteljica savjetnica

Osnovna škola Vojnić

Sažetak:

Autor sam projekta „Naš planet“ koji je realiziran u dva navrata šk.god. 2010./2011. i 2017./2018. U projektu su sudjelovali svi učenici i djelatnici OŠ Vojnić. Učenici su istraživali okoliš te saznali kako ga sačuvati te u njemu uživati sada, ali i u vremenima koja dolaze. Sudjelovanje u projektu je izazvalo veliko zanimanje u učenika. Dan otvorenih vrata, kao završnica projekta, dao je mogućnost svima zainteresiranima da se upoznaju s rezultatima projekta. Suradnja s lokalnom zajednicom je bila na visokom nivou.

Ključne riječi: okoliš, ekologija, OŠ Vojnić

pdfPuni tekst rada

 

 


 

PO TRAGOVIMA LJUBLJANE I LJUBLJANICE – otkrivanje povijesti grada i rijeke

Natalija Mihelčić, prof.

Osnovna škola Stopiče, 8322 Stopiče, Slovenija

Sažetak:

Ovaj put osvjetljujem primer povezivanja sati povijesti s muzejem, koji se je izvršio izvan institucionalnih (muzejskih i školskih) prostora. Kao i dosada surađivanje škole s muzejem bilo je jako uspješno, pogotovo izvan školskih prostorijama, gdje su učenici učili i upoznavali prijestolnicu svoje države, Ljubljane. Sa suradnjom Mestnog muzeja Ljubljana je rad sa učenicima bio izveden  u samom gradu Ljubljane i djelomice uzduž rijeke Ljubljanice u središtu grada. Muzejski rad činio se odličan oblik rada na otvorenom jer je ponudio neposredan dodir s okolinom i prostorom gdje su učenici lakše predstavljali događaje stoljećima natrag i zamišljali, kako je Ljubljanica nekada puno značila za tadašnje stanovništvo te kakvu ulogu je odigrala za cijelo mjesto.Muzejski rad u sklopu dana aktivnosti bio je izveden za učenike 8. razreda, a istovremeno se rad temeljio na riješavanju radnih listova te promatranja (povijesnih) zgrada, krajolika i vrveža u mjestu.

Ključne riječi: muzej, Ljubljana, muzejski rad, Ljubljanica.

pdf

Puni tekst rada

 

 


 

UČENJE UČENJA

Tanja Jagarinec

Srednja elektro-računalniška šola Maribor

Sažetak:

Definicija učenja se s vremenom promijenila. Primarni model prijenosa znanja je smatrao studenta pasivnim primateljem. Novi model uveo je koncept učenja na temelju razlike između očekivanog i uspostavljenog. Suvremeni koncept učenja uvodi svjesno učenje s naglaskom na metakogniciju. Učenje učenja povezano je s metakognicijom, a možemo ga nazvati i meta-učenje. To uključuje znanje i sposobnost korištenja odgovarajućih strategija učenja i strategije rješavanja problema, poznavanje prednosti i nedostataka vlastitog znanja, točnu samoprocjenu vlastitih postignuća, kritičko razmišljanje o svrsi i ciljevima učenja, dobro upravljanje vremenom i informiranje, sposobnost samo-motiviranja i razvijanje pozitivnog stava prema učenju. Kada učimo fiziku, moramo uzeti u obzir i epistemološki plan.

Ključne riječi: meta-učenje, fizika, epistemologija

pdf

Puni tekst rada

 


 

VRŠNJAČKO NASILJE I PREVENTIVNI PROGRAMI

Lucija Stepanić, mag.prim.educ

OŠ Novo Čiče, Trg Antuna Cvetkovića 27, 10 415 Novo Čiče

Sažetak:

Vršnjačko nasilje postalo je učestalo, što dokazuje činjenica da su nerijetko u dnevnom tisku zabilježeni slučajevi nasilja među djecom. Statistički podaci pokazuju njihov porast. 2017.godine je na razini Hrvatske zabilježeno 745 takvih kaznenih djela. U svrhu promocije nenasilničkog ponašanja, svake godine obilježava se Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja ili „Pink Shirt Day“, u Hrvatskoj poznat kao Dan ružičastih majici. Nažalost, malo je škola koje implementiraju programe intervencije i prevencije vršnjačkog nasilja. Iz tog razloga, u ovom radu bit će izložena tematika nasilja među djecom u školi, raširenost tog problema te dostupni programi prevencije i suzbijanja bullyinga. Također, bit će navedeni hrvatski zakonodavni okviri koji omogućuju implementaciju takvih programa u školski sustav kao i na moguće prepreke u njihovoj provedbi.

Ključne riječi: bullying, hrvatski zakonodavni okvir; nasilje; prevencija; vršnjaci

pdfPuni tekst rada

 


 

PSEUDONIMI KNJIŽEVNIKA

mr. sc. Vesna Nosić, prof. savjetnica

Gimnazija „Matija Mesić“ Slavonija 1 br. 8, HR-35000 Slavonski Brod

Sažetak:

Pseudonim označava izmišljeno ime koje neka osoba stalno ili povremeno koristi u svom stvaralačkom radu. Stručni članak donosi rezultate istraživanja pseudonima književnika iz europskih književnosti te američke i hrvatske književnosti od antike do danas.

            Članak je koncipiran u četiri dijela:

  1. Podrijetlo i značenje riječi pseudonim, razlozi pojave pseudonimnosti književnih djela
  2. Postanak pseudonima pojedinih europskih, američkih i hrvatskih književnika
  3. Podjela pseudonima, raznolikost potpisa književnika
  4. Popis pseudonima književnika iz europskih književnosti te američke i hrvatske književnosti.

            Različiti su razlozi zbog kojih su književnici uzimali pseudonime. Razlozi su se kroz povijest mijenjali, ali cilj je uvijek ostao isti – sakriti identitet! No, skrivajući svoj identitet, književnici su otkrivali nešto drugo – svoju kreativnost kojom su često iznenađivali čitatelje.

Ključne riječi: pseudonimi književnika, razlozi pojave pseudonimnosti, podjela pseudonima.

pdfPuni tekst rada

 

 


 

METODE I TEHNIKE SAVLADAVANJA STRESA KOD UČITELJA

mag. Aleksandra Jagarinec, prof. razredne nastave

OŠ NH Rajka Hrastnik

Sažetak:

Biti učitelj sve je teži zadatak. Radna opterećenja učitelja sve su veća. Učiteljska profesija je prema većim istraživanjima među najstresnijim profesijama. Učitelji si mogu kod sprječavanja i savladavanja stresa pomoći s različitim efektivnim metodama. Kod savladavanja stresa važno je racionalno razmišljanje i samopouzdanje pojedinca. Fizička aktivnost, opuštanje, joga i meditacija isto tako mogu pomoći kod savladavanja stresa.

Ključne riječi: stres, učitelji, načini savladavanja stresa

pdfPuni tekst rada

 

 


 

OBLICI RADA S NADARENIM UČENICIMA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Anica Kovačić, prof. razredne nastave,

Osnovna škola Ljudski vrt, Ptuj, Slovenija

Sažetak:

Jedan od zadataka osnovne škole je i otkrivanje nadarenih učenika i njihovih talenata. Mnogo takve djece prisutno je u učionicama, a cilj moderne škole je omogućiti ovim učenicima da se optimalno razvijaju i ostvaruju svoj potencijal. Na temelju toga se nastava i izvannastavne aktivnosti trebaju organizirati na takav način da potičemo kreativnost, razvoj viših oblika razmišljanja, istraživanje, rješavanje problema, korištenje različitih izvora informacija i tehnologija, provedbu projekata, a istovremeno uključuju socijalne i emocionalne čimbenike. U našoj školi razvijamo kreativnost primjerenim pristupima u samoj nastavi, kroz kreativne radionice i izvanškolske aktivnosti. Organiziramo „ Kreativne radionice “ za studente koji su prepoznati kao talentirani i za druge koji žele proširiti svoje vidike . Vrše se tijekom školske godine i pokrivaju različita područja talenta.  Kao učitelj često mi je izazov izabrati sadržaj i metode i organizirati aktivnosti koje će potaknuti maštu i kreativnost učenika.  Na ovaj način sudjelujemo na raznim natjecanjima , organiziramo tematske radionice i projekte vezane uz lokalno okruženje, tvrtke i roditelje. Ideje, proizvodi i postignuća djece jedinstveni su, inovativni i prije svega odraz razmišljanja i razvoja učenika.

Ključne riječi: talentirani studenti, kreativnost, kreativne radionice, razvoj učenika.

pdfPuni tekst rada

 


 

SOCIO-EMOCIONALNE  OSOBITOSTI DAROVITIH I MOGUĆE POTEŠKOĆE

dr. sc. Draženka Skupnjak, učiteljica savjetnica

VII. osnovna škola Varaždin

Sažetak:

Darovitost je složen i višeslojan konstrukt te su razvijene brojne konceptualizacije toga pojma, a uz različita shvaćanja o osobitostima darovitih mijenjale su se i njegove definicije. U razumijevanju darovitosti najčešće se koristi Renzullijeva definicija koja objašnjava da se darovitost odražava u interakciji triju osnovnih grupa osobina: iznadprosječne opće/specifične sposobnosti, izuzetna predanost zadatku i velik stupanj kreativnosti. Istraživanja darovitosti uglavnom su usmjerena na kognitivne varijable darovitih, a manje pažnje posvećuje se njihovim socijalnim i emocionalnim potrebama. Iako je socio-emocionalni razvoj darovite djece više sličan nego različit od razvoja djece iz opće populacije, postoje neke osobitosti zbog kojih je potrebno posvetiti dodatnu pažnju ovom aspektu njihova razvoja. Mogući nesklad između kognitivnog i socio-emocionalnog razvoja može postati uzrokom poteškoća u funkcioniranju mladog darovitog bića. Pravodobno osvješćivanje i prepoznavanje različitih razvojnih potreba te pravovremeno pružanje pomoći darovitim učenicima u prevladavanju socio-emocionalnih poteškoća, glavni su preduvjeti ostvarivanja njihovih punih potencijala.

Ključne riječi: darovitost, socio-emocionalne osobitosti, razvoj, poteškoće

pdfPuni tekst rada

 

 


 

ŽIVI KUTAK U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA

Dušanka Vujičić, Mr. inf. mang., nastavnica savjetnica,

OŠ „Ratko Žarić“, Nikšić, Crna Gora

 

Sažetak:

U doba digitalnih tehnologija, brzog tempa života, modernih građevina, asfaltiranih puteva, popločanih dječjih igrališta i ostalih povoljnosti koje donosi savremeno doba, druženja u prirodi i sa prirodom postaju rijetkost. Nismo često u mogućnosti učenike odvesti u prirodu, ali uz malo dobre volje i truda, možemo prirodu „dovesti“ kod učenika. Ne trebaju velika materijalna sredstva da u školi uredimo živi kutak, a postojanje jednog tako moćnog nastavnog i vaspitnog sredstva pruža nebrojene mogućnosti. Motivisati ljudsko biće još u doba djetinjstva za upoznavanje prirode, ljubav prema prirodi i borbu za njeno očuvanje, jedan je od glavnih zadataka prosvjetnih radnika.

Ključne riječi: nastava prirode i društva, biljke, životinje, škola, živi kutak

pdfPuni tekst rada

 

 


 

MUZIKOTERAPIJA-MUZIKA KAO LIJEK

Svetlana Bulatović Stanišić, dipl. muzičarka, nastavnica savjetnica

JU OŠ „Ratko Žarić“, Nikšić, Crna Gora

 

Sažetak:

Da muzika ima moć da liječi, poznato je od davnina. Muzikoterapija je oblik liječenja koji se služi muzikom u svrhu izlječenja. Iako se razlikuje od standardnog načina liječenja, ne treba je smatrati oblikom alternativne medicine. Mnoge kliničke studije koje su rađene, odobravaju ovakav vid terapije, kao veoma koristan za ljude, jer im pomaže na fizičkom, mentalnom, emocionalnom i društvenom nivou. Širok je dijapazon zdravstvenih problema kod kojih muzikoterapija može pomoći. Svrha muzikoterapije je da uz pomoć muzike pomogne osobama koje imaju zdravstvenih problema, u njihovom liječenju. Može da se radi individualno ili u grupama i pogodna je za osobe svih uzrasta. Da bi bio korisnik muzikoterapije, pacijent ne mora da ima posebne muzičke vještine. Muzikoterapija se obavlja uz pomoć stručnog lica, muzikoterapeuta, koji mora biti sertifikovan.

Ključne riječi: muzikoterapija, muzikoterapeut, liječenje muzikom.

pdf

Puni tekst rada

 

 


 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close